Informacje o projekcie

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Informacja na temat realizowanej operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014 – 2020

Działanie 16 „Współpraca”

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00031.DDD.6509.00050.2019.05

Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej.

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej:

ZPOW AGROS NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz
sekretariat.lowicz@agrosnova.pl

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
a.bednarska@pan.olsztyn.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
a.walas@lodr-bratoszewice.pl

Jarosław Oleski
Moraków 52, 99-122 Góra Św. Małgorzaty
jarekoleski@interia.pl

Gospodarstwo Rolne Dariusz Jaros
Witaszewice 48, 99-122 Góra Św. Małgorzaty
jarosdarek@wp.pl

Gospodarstwo Rolne Pawlak Anna
Orszewice 37, 99-122 Góra Św. Małgorzaty
akarlikowska@wp.pl

Zbigniew Gajewski
Buszków Dolny 72, 99-320 Żychlin
lidia.gajewska1@wp.pl

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Piotr Wolniak
Borysław 57, 96-130 Głuchów
gospodarstwo.rolno-ogro@gmail.com