Aktualności

Byw.beczkowski 28 kwietnia 2021

Operacja rozpoczęła się. Odbyły się spotkania otwierające, na których obecni byli wszyscy członkowie grupy operacyjnej. Na spotkaniach o