Aktualności

Byw.beczkowski 17 stycznia 2024

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład s

Byw.beczkowski 14 stycznia 2024

Tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny i sorter optyczny do owoców i warzyw

Zadanie to polegało na uruchomieniu nowoczesnego tunelu mroźniczego w zakładzie produkcyjnym Lidera Grupy Operacyjnej i stanowiło podstawowe

Byw.beczkowski 14 stycznia 2024

Zdjęcia białej truskawki i trzech odmian marchwi w okresie wegetacyjnym

Po pierwszym sezonie uprawy białej truskawki pozyskano materiał rozsadowy, który posłużył do wyhodowania owoców do prac rozwojowych w eta

Byw.beczkowski 14 stycznia 2024

Próby powstałych w wyniku operacji produktów

Podczas operacji testowano optymalne parametry temperatury, czasu i środowiska dla blanszowania, mrożenia i rozmrażania marchwi oraz parametr

Byw.beczkowski 19 stycznia 2023

Informacja

W dniu 22.06.2022 r. odbyła się konferencja pn. „Upowszechnienie innowacji w zakresie nowych odmian i procesów uprawy oraz produkcji owocó