Aktualności

Byw.beczkowski 19 stycznia 2023

Informacja

W dniu 22.06.2022 r. odbyła się konferencja pn. „Upowszechnienie innowacji w zakresie nowych odmian i procesów uprawy oraz produkcji owocó

Byw.beczkowski 28 kwietnia 2021

Operacja rozpoczęła się. Odbyły się spotkania otwierające, na których obecni byli wszyscy członkowie grupy operacyjnej. Na spotkaniach o