Podsumowanie Projektu

Celem operacji jest utworzenie nowych (sos, dżem) innowacyjnych produktów na bazie nieprodukowanych dotychczas w Polsce na skalę przemysłową rodzajów marchwi czerwonej i truskawki białej. Istotne jest, iż zaplanowane rodzaje marchwi i truskawki są bardzo bogatym źródłem minerałów, błonnika, witamin oraz fitozwiązków charakteryzujących się dużym potencjałem prozdrowotnym.
Celem jest również wdrożenie nowych produktów, które zachowają optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych przy jednoczesnym wprowadzeniu proekologicznych technologii uprawy oraz znacznie udoskonalonej metody organizacji produkcji.
Ważnym aspektem do osiągnięcia celu jest współpraca podmiotów działających w różnych obszarach (gospodarstwa, instytut naukowy, przedsiębiorstwo).
Głównymi zadaniami do zrealizowania są:

  • przygotowanie przez producentów rolnych stanowisk pod uprawę marchwi i truskawki, które skupią się m.in. na: spulchnianiu ziemi, usunięciu skamieniałości, wymieszaniu podłoża z niezbędnymi do użycia nawozami;
  • wysiew marchwi czerwonej, fioletowej i pomarańczowej, nasadzenia sadzonek truskawki białej i czerwonej z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych urządzeń do uprawy;
  • testowanie technologii termicznej obróbki w symulowanych warunkach operacyjnych prowadzone przez zespół badawczo-rozwojowy oraz analizy zawartości substancji bioaktywnych, właściwości prozdrowotnych oraz określenia biopodatności fitozwiązków przez instytut naukowy;
  • zastosowanie innowacyjnej technologii utrwalania pozwalające zachować korzystny profil i wysoką biopodatność fitozwiązków z testowanych produktów. Proces obróbki warzyw i owoców odbędzie się przy zastosowaniu doboru najlepszych parametrów takich jak: temperatura, tempo, środowisko, które zapewnią najmniejsze straty fitozwiązków;
  • wprowadzenie do technologii uprawy kwasów humusowych i bakterii probiotycznych, które w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie na środowisko;
  • stworzenie programu edukacyjnego, wykorzystującego inteligentne opakowanie ze znaczkami QR Code oraz komunikację zintegrowaną w ramach doskonalenia metody marketingu.