Rezultaty Projektu

Głównymi rezultatami projektu będzie:

  • wprowadzenie do przetwórstwa nowych rodzajów marchwi i truskawki zasobnych w korzystne dla zdrowia substancje bioaktywne,
  • wprowadzenie proekologicznych technologii uprawy marchwi i truskawki co wpłynie pozytywnie na środowisko i zmiany klimatyczne,
  • wdrożenie udoskonalonej technologii termicznej obróbki marchwi i truskawki,
  • uzyskania na bazie nowych rodzajów marchwi i truskawki oraz udoskonalonej technologii termicznej ich obróbki nowych produktów owocowo-warzywnych o wysokiej wartości prozdrowotnej,
  • wzbogacenie i dywersyfikacja działalności produkcyjnej przetwórcy i gospodarstw rolnych skutkujące zwiększeniem dochodu,
  • rozpowszechnienie wiedzy o marchwi czerwonej i fioletowej oraz truskawce białej
  • wprowadzenie na rynek nowych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych

Zgodnie z założonymi celami operacji opracowano nowe produkty z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki.
Do realizacji celu zostały wykorzystane nowe rodzaje marchwi: czerwona i fioletowa oraz białe truskawki, które zostały wprowadzone do uprawy w kilku gospodarstwach rolnych.
W uprawach wdrożono proekologiczne technologie uprawy z użyciem kwasów humusowych i bakterii probiotycznych a w zakładzie lidera Grupy Operacyjnej zastosowano znacznie udoskonaloną metodę organizacji wstępnego etapu produkcji (mrożenia), jak również nowatorską metodę marketingu przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Rezultaty operacji zostały osiągnięte dzięki współpracy podmiotów działających w różnych obszarach gospodarstwa rolne, instytut naukowy, przedsiębiorstwo, podmiot doradczy.

Zastosowanie proekologicznych technologii uprawy marchwi i truskawki wpłynęło na poprawę parametrów jakościowych surowca, przyczyniło się do wzrostu produktywności gospodarstw i bardziej odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego.

Podobny wynik dało wdrożenie znacznie udoskonalonej technologii przedprodukcyjnego przygotowania surowców poprzez stosowanie optycznego sortera i nowoczesnego tunelu zamrażalniczego o szerokiej możliwości sterowania procesem mrożenia i podzespołami tunelu, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia mediów i strat surowca.
W rezultacie opracowano nowe przetwory owocowo-warzywne na bazie nowych rodzajów marchwi i truskawki. |

Dodatkową korzyścią jest wyposażenie producentów rolnych w urządzenia niezbędne w uprawie marchwi i truskawki oraz nawiązaniu współpracy z dużym przetwórcą jakim jest ZPOW Agros Nova.