Rezultaty Projektu

Głównymi rezultatami projektu będzie:

  • wprowadzenie do przetwórstwa nowych rodzajów marchwi i truskawki zasobnych w korzystne dla zdrowia substancje bioaktywne,
  • wprowadzenie proekologicznych technologii uprawy marchwi i truskawki co wpłynie pozytywnie na środowisko i zmiany klimatyczne,
  • wdrożenie udoskonalonej technologii termicznej obróbki marchwi i truskawki,
  • uzyskania na bazie nowych rodzajów marchwi i truskawki oraz udoskonalonej technologii termicznej ich obróbki nowych produktów owocowo-warzywnych o wysokiej wartości prozdrowotnej,
  • wzbogacenie i dywersyfikacja działalności produkcyjnej przetwórcy i gospodarstw rolnych skutkujące zwiększeniem dochodu,
  • rozpowszechnienie wiedzy o marchwi czerwonej i fioletowej oraz truskawce białej
  • wprowadzenie na rynek nowych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych