Author Archive w.beczkowski

Byw.beczkowski

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej” grupy operacyjnej Agros Group w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Konferencję w imieniu grupy operacyjnej Agros Group otworzył dyrektor ŁODR Tomasz Kopera, który przywitał uczestników i przedstawił rezultaty współpracy w ramach projektu. Na konferencji omówiono następujące zagadnienia:

„Nawadnianie kropelkowe warzyw i truskawki”

„Badania profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie aktywnych oraz określenie właściwości prozdrowotnych unikalnych rodzajów marchwi i truskawki”

„Optymalizacja technologii w kontekście ochrony środowiska i jakości produktów rolno-spożywczych”

„Nowoczesne narzędzia do cyfryzacji rolnictwa”

 „Autonomiczne roboty w ekologicznej uprawie warzyw”. Prezentacja innowacyjnego robota FarmDroid do siewu i odchwaszczania – Andrzej Kobus, Bartłomiej Kądzielawa – współwłaściciele firmy Farmsystems

Byw.beczkowski

Tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny i sorter optyczny do owoców i warzyw

Zadanie to polegało na uruchomieniu nowoczesnego tunelu mroźniczego w zakładzie produkcyjnym Lidera Grupy Operacyjnej i stanowiło podstawowe zadań ukierunkowane na osiągnięcie celu operacji.
Zastosowanie tunelu najnowszej generacji zapewniło oszczędność zużycia mediów oraz zapewniło możliwość dostosowania różnych parametrów procesu obróbki termicznej, umożliwiającej zachowanie optymalnego i korzystnego składu substancji prozdrowotnych w badanych owocach i warzywach. Dla kontroli i zapewnienia najwyższej jakości badanych surowców świeżych jak i mrożonych zastosowano nowy sorter optyczny do owoców i warzyw z systemem wizyjnym i systemem odrzutu eliminując ciała obce i surowce niepożądane.

Byw.beczkowski

Zdjęcia białej truskawki i trzech odmian marchwi w okresie wegetacyjnym

Po pierwszym sezonie uprawy białej truskawki pozyskano materiał rozsadowy, który posłużył do wyhodowania owoców do prac rozwojowych w etapie III projektu. Uprawa była prowadzona zgodnie z Integrowaną Produkcją.

Byw.beczkowski

Próby powstałych w wyniku operacji produktów

Podczas operacji testowano optymalne parametry temperatury, czasu i środowiska dla blanszowania, mrożenia i rozmrażania marchwi oraz parametrów temperatury, czasu mrożenia a także wielkości owoców w celu ograniczenia strat substancji bioaktywnych we współpracy z Polską Akademią Nauk, która prowadziła badania profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie, właściwości prozdrowotnych w surowcach oraz powstałych produktach.

Byw.beczkowski

Informacja

W dniu 22.06.2022 r. odbyła się konferencja pn. „Upowszechnienie innowacji w zakresie nowych odmian i procesów uprawy oraz produkcji owoców i warzyw” podsumowująca dotychczasową pracę oraz efekty realizacji projektu grupy operacyjnej Agros Group pn. „Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej”.

Organizatorem konferencji był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, jako partner grupy operacyjnej. Podczas konferencji przedstawiono dużą dawkę nowej wiedzy na temat przetwórstwa owocowo-warzywnego z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki. Konferencję otworzył dyrektor ŁODR Tomasz Kopera razem z Panią Angeliką Kusińską – przedstawicielem firmy Agros Nova, która jest liderem grupy operacyjnej. Pani Angelika Kusińska przedstawiła założenia projektu oraz działalność firmy Agros Nova.

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów:

– „Omówienie przeprowadzonych badań profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie aktywnych oraz określenie właściwości prozdrowotnych unikalnych rodzajów marchwi i truskawki” – prof. Wiesław Wiczkowski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności,

– „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020” – mgr Monika Szadkowska, mgr Justyna Warszawska – brokerzy innowacji ŁODR,

– „Symbioza biogospodarcza w kontekście budowania zintegrowanych łańcuchów współpracy z udziałem rolników”

– dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki,

– „Probiotechnologia w zrównoważonym rolnictwie” – Wioletta Mysiewicz – Przewodnicząca Rady Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii ProBiotics Polska Sp. z o.o.,

– „Automatyzacja i optymalizacja prac w rolnictwie zrównoważonym” – prof. Tomasz Czech, dr Jerzy Próchnicki – przedstawiciele firmy Hugo Green Solutions.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji.

Byw.beczkowski

Galeria owoców i warzyw objętych operacją
Byw.beczkowski

Operacja rozpoczęła się. Odbyły się spotkania otwierające, na których obecni byli wszyscy członkowie grupy operacyjnej. Na spotkaniach on-line omówiono stan bieżący oraz planowane w najbliższym okresie działania. Rozpoczęto prace polowe, jak również procedury zakupowe i prace administracyjne.