Monthly Archive 17 stycznia 2024

Byw.beczkowski

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej” grupy operacyjnej Agros Group w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Konferencję w imieniu grupy operacyjnej Agros Group otworzył dyrektor ŁODR Tomasz Kopera, który przywitał uczestników i przedstawił rezultaty współpracy w ramach projektu. Na konferencji omówiono następujące zagadnienia:

„Nawadnianie kropelkowe warzyw i truskawki”

„Badania profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie aktywnych oraz określenie właściwości prozdrowotnych unikalnych rodzajów marchwi i truskawki”

„Optymalizacja technologii w kontekście ochrony środowiska i jakości produktów rolno-spożywczych”

„Nowoczesne narzędzia do cyfryzacji rolnictwa”

 „Autonomiczne roboty w ekologicznej uprawie warzyw”. Prezentacja innowacyjnego robota FarmDroid do siewu i odchwaszczania – Andrzej Kobus, Bartłomiej Kądzielawa – współwłaściciele firmy Farmsystems

Byw.beczkowski

Tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny i sorter optyczny do owoców i warzyw

Zadanie to polegało na uruchomieniu nowoczesnego tunelu mroźniczego w zakładzie produkcyjnym Lidera Grupy Operacyjnej i stanowiło podstawowe zadań ukierunkowane na osiągnięcie celu operacji.
Zastosowanie tunelu najnowszej generacji zapewniło oszczędność zużycia mediów oraz zapewniło możliwość dostosowania różnych parametrów procesu obróbki termicznej, umożliwiającej zachowanie optymalnego i korzystnego składu substancji prozdrowotnych w badanych owocach i warzywach. Dla kontroli i zapewnienia najwyższej jakości badanych surowców świeżych jak i mrożonych zastosowano nowy sorter optyczny do owoców i warzyw z systemem wizyjnym i systemem odrzutu eliminując ciała obce i surowce niepożądane.

Byw.beczkowski

Zdjęcia białej truskawki i trzech odmian marchwi w okresie wegetacyjnym

Po pierwszym sezonie uprawy białej truskawki pozyskano materiał rozsadowy, który posłużył do wyhodowania owoców do prac rozwojowych w etapie III projektu. Uprawa była prowadzona zgodnie z Integrowaną Produkcją.

Byw.beczkowski

Próby powstałych w wyniku operacji produktów

Podczas operacji testowano optymalne parametry temperatury, czasu i środowiska dla blanszowania, mrożenia i rozmrażania marchwi oraz parametrów temperatury, czasu mrożenia a także wielkości owoców w celu ograniczenia strat substancji bioaktywnych we współpracy z Polską Akademią Nauk, która prowadziła badania profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie, właściwości prozdrowotnych w surowcach oraz powstałych produktach.