Monthly Archive 19 stycznia 2023

Byw.beczkowski

Informacja

W dniu 22.06.2022 r. odbyła się konferencja pn. „Upowszechnienie innowacji w zakresie nowych odmian i procesów uprawy oraz produkcji owoców i warzyw” podsumowująca dotychczasową pracę oraz efekty realizacji projektu grupy operacyjnej Agros Group pn. „Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej”.

Organizatorem konferencji był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, jako partner grupy operacyjnej. Podczas konferencji przedstawiono dużą dawkę nowej wiedzy na temat przetwórstwa owocowo-warzywnego z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki. Konferencję otworzył dyrektor ŁODR Tomasz Kopera razem z Panią Angeliką Kusińską – przedstawicielem firmy Agros Nova, która jest liderem grupy operacyjnej. Pani Angelika Kusińska przedstawiła założenia projektu oraz działalność firmy Agros Nova.

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów:

– „Omówienie przeprowadzonych badań profilu i zawartości korzystnych substancji biologicznie aktywnych oraz określenie właściwości prozdrowotnych unikalnych rodzajów marchwi i truskawki” – prof. Wiesław Wiczkowski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności,

– „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020” – mgr Monika Szadkowska, mgr Justyna Warszawska – brokerzy innowacji ŁODR,

– „Symbioza biogospodarcza w kontekście budowania zintegrowanych łańcuchów współpracy z udziałem rolników”

– dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki,

– „Probiotechnologia w zrównoważonym rolnictwie” – Wioletta Mysiewicz – Przewodnicząca Rady Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii ProBiotics Polska Sp. z o.o.,

– „Automatyzacja i optymalizacja prac w rolnictwie zrównoważonym” – prof. Tomasz Czech, dr Jerzy Próchnicki – przedstawiciele firmy Hugo Green Solutions.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji.