Yearly Archive 8 czerwca 2021

Byw.beczkowski

Galeria owoców i warzyw objętych operacją
Byw.beczkowski

Operacja rozpoczęła się. Odbyły się spotkania otwierające, na których obecni byli wszyscy członkowie grupy operacyjnej. Na spotkaniach on-line omówiono stan bieżący oraz planowane w najbliższym okresie działania. Rozpoczęto prace polowe, jak również procedury zakupowe i prace administracyjne.